Згода суб’єкта персональних даних

Я, надаю згоду на обробку своїх персональних даних, що були отримані ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», код ЄДРПОУ – 21654295, місце знаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, (далі – Володілець) у зв’язку з укладанням договорів щодо надання послуг торговця цінними паперами та/або Депозитарної установи тощо. Порядок, обсяг та строк використання моїх персональних даних ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» визначить на власний розсуд.

Підтверджую, що мене повідомлено про мої права відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ.

Мене повідомлено, що порядок використання та поширення персональних даних визначатиметься Володільцем відповідно до вимог чинного законодавства та прийнятих Володільцем на його виконання локальних нормативних актів, з чим я повністю погоджуюсь та на що я надаю беззастережну згоду.

Мене повідомлено, що використання та поширення персональних даних здійснюватиметься Володільцем відповідно до вимог чинного законодавства та прийнятих Володільцем на його виконання локальних нормативних актів, з чим я повністю погоджуюсь та на що я надаю беззастережну згоду.

Надаю згоду на зберігання моїх персональних даних протягом строку, необхідного для їх обробки Володільцем, але не більше строку, встановленого чинним законодавством.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати Володільцю уточнену інформацію та подавати оригінали документів для підтвердження моїх нових персональних даних.