Підписатися arrow_upward

Гоша

ЛУКОЙЛ - завершена оценка запасов на конец 2019 года


Доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа на конец 2019 года по классификации SEC составили 15,8 млрд барр. н.э., из которых 76% приходится на жидкие углеводороды.

Коэффициент восполнения добычи жидких углеводородов приростом доказанных запасов без учета изменения макроэкономических параметров оценки составил в 2019 году 107%.

Обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов составляет 18 лет.

Негативное влияние на динамику запасов оказало снижение на 11% цены...

Щоб згадати іншого користувача в коментарі, введіть знак @

Згадати можна тих, на кого Ви підписані або тих, хто брав участь у дискусії


Щоб згадати цінний папір в коментарі, введіть його тікер після знака ^